Algemene Voorwaarden

1. Busling

Busling is een handelsnaam van Uwmobiliteit BV en is gevestigd in te Ambachtsstraat 21 G, 8263 AJ Kampen, Overijssel. Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden van de KNV van toepassing.

2. Verwerken gegevens

Bij het plannen van een rit gaat u akkoord dat Busling u gegevens opslaat en verwerkt. Een niet afgeronde rit blijft 30 dagen in uw account staan.

3. Opstaptijden

Aan de opstaptijden die vooral worden afgesproken zijn te allen tijde onder voorbehoud van wijzigingen. Vertragingen die ontstaan door overmacht kunnen Busling niet worden toegerekend.

4. Bedenktijd & Annuleren of Wijzigen

Annuleringen dienen binnen 3 dagen na de boeking (geheel of gedeeltelijk) te worden geannuleerd, mochten deze 3 dagen zijn verlopen moeten wij helaas administratiekosten voor de boeking in rekening brengen. De administratiekosten van 25 euro worden bij annuleren van de boeking altijd in rekening gebracht.

4.1 Annulering door de reiziger

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd (alleen mogelijk door de hoofdboeker), kan Busling de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
- bij annulering tot de 14e kalenderdag vóór de vertrek dag: 50 % van het totaal bedrag
- bij annulering vanaf de 7e kalenderdag tot en met 2 dagen voor vertrek: 75% van het totaal bedrag.
- bij annulering vanaf de 2e dag voor vertrek tot vertrek: 100% van het totaalbedrag.

4.2 Wijzigen door de reiziger

Indien u een wijziging wenst voor uw boeking dan zijn hier wijzigingskosten aan verbonden. Deze bedragen 25 euro per wijziging. Wijzigingen binnen 7 dagen voor vertrek zijn helaas alleen in overleg mogelijk.

5. Aansprakelijkheid ten aanzien van de boeking

De hoofdboeker (de persoon op de boekingsbevestiging) is eindverantwoordelijk voor de afwikkeling en de betaling van de gehele boeking. Verder verloopt ook alle communicatie over de boeking via de hoofdboeker.

6. Bagage

U bent zelfverantwoordelijk voor uw bagage. Voor evt. schade, verlies of diefstal van uw bagage, kan de reisorganisator niet aansprakelijk gesteld worden. U dient zelf voor een reis- en annuleringsverzekering te zorgen. Mocht u toch schade, verlies of diefstal van uw bagage constateren dan bent u verplicht en verantwoordelijk om zelf aangifte te doen bij de politie. Indien u dit niet doet dan loopt u het risico dat de verzekeringsmaatschappij uw declaratie niet in behandeling neemt en uw schade niet vergoedt.

7. Cameratoezicht

Vervoerder behoudt zich in het belang van de veiligheid van reizigers en bestuurder(s) het recht voor om camera-ondersteu- nend toezicht uit te voeren. Dit toezicht vindt plaats met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens en de daarop gebaseerde Beleidsregels Cameratoezicht.

8. Betalingsvoorwaarden

De hoofdboeker (de persoon op de boekingsbevestiging) dient het volledige bedrag van de boeking te over te maken via de website. Na betaling is de rit bevestigd.

Disclaimer

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Busling geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de website en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door Busling uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.