Privacy Verklaring

1. Busling

Busling is een online boekingssite voor het boeken van een busrit. Ons doel is om het boeken van een rit voor de gebruiker sneller en effectiever te laten verlopen. Tijdens dit proces zijn er situaties waarin jouw gegevens door Busling verzameld worden. Daarom informeren wij jou hierbij wat er met jouw gegevens wordt gedaan en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Indien vragen, neem gerust contact op!

2. Doel Gegevens

Hieronder zullen wij uitleggen, voor welke doelen Busling jouw gegevens gebruikt.

1. Het versturen van opmaat gemaakte aanbiedingen/ nieuwbrieven
Tijdens het boeken van een rit worden gegevens opgedaan. Zoals het aantal vervoerders, welke gelegenheid en waarheen de rit is. Deze gegevens gebruiken wij om op maat gemaakte aanbiedingen naar jou te versturen via een e-mail/ nieuwsbrief.

2. Contact opnemen
Ook verzamelen wij jouw gegevens zodat wij contact met jou kunnen opnemen betreft de geboekte rit. Daarnaast kun jij ook een contact formulier invullen indien jij een vraag aan ons wilt stellen. In dit formulier wordt gevraagd om gegevens om een voorstel, antwoordt of dienst aan te kunnen bieden. Gegevens die wij vragen zijn je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en vraag/opmerking.

3. Analytics
Daarnaast verzamelt Busling jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en niet verbonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk bijvoorbeeld aan informatie zoals de duur van je website bezoek op de pagina’s die je bezocht hebt op onze website.

3. Ontvangers

Binnen Busling ontvangen wij jouw gegevens en verwerken wij deze nauwkeurig. Jouw gegevens worden zorgvuldig beheerd in:

1. Mailchimp
De opmaat gemaakte aanbiedingen worden verzonden via een nieuwsbrief met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeld voor een rit kun je kiezen om persoonlijke aanbiedingen en nieuwsbrieven te ontvangen. Hiervoor wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

2. Zakelijk Bereikbaar
De e-mail van Busling wordt gehost bij Zakelijk Bereikbaar. Als jij contact opneemt via de formulieren of via de mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Zakelijk Bereikbaar.

4. Opslag Periode

Gegevens worden door Busling nooit langer dan nodig voor het uitvoeren van activiteiten bewaard. Tenzij wij op grond van wettelijke regelingen jouw gegevens langer moeten bewaren.

1. Het versturen van opmaat gemaakte aanbiedingen/ nieuwbrieven
Jouw gegevens worden bewaard en verwerkt om opmaat gemaakte aanbiedingen te maken. De informatie die wij hiervoor gebruiken is; hoevaak dezelfde rit wordt geboekt, hoeveelheid reizigers, omschrijving rit, (bedrijfs)naam en e-mailadres. Daarnaast worden ook e-mailadres en (bedrijfs)naam opgeslagen in Mailchimp om nieuwsbrieven te versturen. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Je kan je uitschrijven wanneer je wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@busling.nl.

2. Contact opnemen
Als er door jou contact wordt opgenomen met Busling via e-mail, worden de meegestuurde gegevens, zoals naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en overige gegevens, opgeslagen op de mailserver. Mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. De gegevens worden alleen gebruikt voor de daarvoor opgegeven bestemming.

3. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

5. Beveiliging

Jouw persoonsgegevens worden beheerd in eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Busling of eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Busling. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde aparatten.

6. Jouw Rechten

Je hebt recht op de volgende punten;

1. Recht op inzage
Je hebt recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Busling vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Busling. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

2. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd> je hebt recht om dit te laten rectificeren dor Busling. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan worden aangepast via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

3. Recht op overdracht
Mocht jij gegevens nodig hebben die bij Busling opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je recht op overdracht. Busling dient hierbij al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

4. Recht op wissen van gegevens
Wil je dat jouw gegevens niet langer bij Busling vastgelegd zijn? Dan heb je recht op het laten wissen van jouw gegevens.

5. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Busling niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil je dat Busling niet langer jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@busling.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

7. Plichten

Busling verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig en zijn alleen voor daarvoor bestemd gebruik. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevena die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Evenals de boekingsgegevens, zoals het aantal gereden ritten, om opmaat gemaakte aanbiedingen te sturen. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de betreffende dienst aan te bieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Busling met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Busling behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Busling dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Busling te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.